حق مردم مظلوم سیستان را از هیات حاکمه افغانستان بگیرید
جامعه اسلامی دانشگاه فرهنگیان مشهد:
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مشهد در بیانیه‌ای از وزیر امور خارجه خواست نسبت به مسائل و مشکلات فعلی سیستان، اقدامی قاطع و اثرگذار انجام داده و حق مردم مظلوم سیستان را از هیات حاکمه افغانستان بگیرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار