اختیارات بانک مرکزی برای تعیین تکلیف برخی موسسات مالی تمدید شد
در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا؛
سران قوا با تمدید یکساله اختیارات بانک مرکزی برای تعیین تکلیف برخی موسسات مالی و اختیارات این بانک برای مدیریت نوسانات بازار ارز موافقت کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار