ضرورت توجه به خواسته های شهروندان منطقه ۱۲/ مردم نسبت به محدودیت ساخت و ساز در حریم مجلس گلایه مند هستند
پیرهادی مطرح کرد
رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ضمن تاکید بر رسیدگی به مطالبات شهروندان منطقه ۱۲، از گلایه مندی شهروندان این منطقه نسبت به محدودیت ساخت و ساز در حریم مجلس خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار