حکم ریاست ۲ دانشگاه، یک مرکز آموزش عالی و یک مؤسسه پژوهشی کشور صادر شد
ازسوی وزیر علوم؛
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس مصوبه جلسه ۵۴ مورخ هفدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، کمیته تعیین رؤسای دانشگاه‌ها – شورای عالی انقلاب فرهنگی، احکام ریاست ۲ دانشگاه، یک مرکز آموزش عالی و یک موسسه پژوهشی کشور را برای مدت چهار سال صادر کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار