رادیو برای تلویزیون، حکم تئاتر برای سینما را دارد / رادیورسانه مورد توجه مناطق محروم
سردبیر برنامه «جوان ایرانی سلام» در گفتگو با دانشجو؛
عطیه عسگری با بیان اینکه کلام تنها راه ارتباط با مخاطب در رادیو است تأکید کرد: اکثر مجری‌های مطرح و موفق تلویزیون، سابقه اجرا در رادیو داشتند. رادیو برای تلویزیون، حکم تئاتر برای سینما را دارد که تربیت نیروی متخصص می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار