کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی منتشر شد
در سایت مرکز سنجش؛
کلید اولیه سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۲ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد و داوطلبان می‌توانند نسبت به سوالات اعتراض خود را ارسال کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار