تعطیلی سالن‌های تئاتر به مناسبت ایام ارتحال امام (ره)
سالن‌های نمایشی به مناسبت ایام ارتحال امام خمینی (ره) و سالگرد قیام پانزده خرداد به مدت سه روز از ۱۳ الی ۱۵ خرداد اجرا ندارند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار