ارزش‌های انسانی، اخلاقی و اسلامی باید در آثار رعایت شود/ مشارکت نوجوانان و جوانان در اداره شهر از سیاست‌های کلی شهرداری است
سیدی در نشست خبری:
دبیر داوران جشنواره آرمان گفت: شاخصه‌های عمومی و تخصصی در هر دو ژانر قالب است. چهار محور دارند. ابتدا موضوع و سوژه است. اینجا اعلام شده باید حتما روح تهران در آثار باشد، سوژه تازه و به روز و فراگیر باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار