صحرایی: امسال ۱۱ هزار نیروی جدیدالورود خواهیم گرفت / یک درصد مدارس غیردولتی شهریه غیرمعقول می‌گیرند
وزیر آموزش و پرورش در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: ۱۸ هزار مدرسۀ غیردولتی داریم و شاید کمتر از یک درصد هزینه غیرمعقولی دریافت کنند که البته در برخورد با متخلفین مسامحه نمی‌کنیم. .
ارسال نظرات
آخرین اخبار