مقاله برتر شانزدهمین کنگره بین‌المللی ایمنولوژی و آلرژی وزارت بهداشت متعلق به دانشجوی دانشگاه تبریز
مقاله دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک دانشگاه تبریز، در شانزدهمین کنگره بین المللی ایمنولوژی و آلرژی وزارت بهداشت به عنوان یکی از مقالات برگزیده و برتر این کنگره انتخاب شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار