پویش کتابخوانی «خاتون و قوماندان» آغاز شد
توسط مرکز رسانه‌ای شیرازه؛
پانزدهمین دوره پویش کتابخوانی «کتاب و زندگی» با محوریت کتاب «خاتون و قوماندان» با همکاری مرکز رسانه‌ای شیرازه و انتشارات ستاره‌ها، آغاز شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار