مراسم تحلیف سردفتران و دفتریاران استان تهران برگزار شد
مراسم تحلیف سردفتران و دفتریاران استان تهران امروز چهارشنبه در اداره کل ثبت استان تهران برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار