مشارکت گسترده مهمترین اولویت انتخابات است
مدیرکل انتخابات وزارت کشور:
اسلامی با اشاره به فتنه‌های شوم دشمنان دین و نظام اسلامی، گفت: مشارکت گسترده مهمترین اولویت انتخابات در ایران است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار