طرح جامع زیباسازی شهر تهران تا پایان سال نهایی می‌شود
معدنی پور با بیان اینکه شهرداری دارای ماموریت‌های متنوع است، گفت: شناخت وظایف سازمان زیبا سازی می‌تواند از موازی کاری‌ها جلوگیری کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار