انتقاد رئیس سازمان بازرسی از جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از اینکه دستگاه‌های متولی مقابله و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند، گفت: سازمان بازرسی و شورای دستگاه‌های نظارتی به دنبال این هستند تا متولی مشخص و کار‌ها با انسجام بیشتری دنبال شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار