برقراری عدالت در مناطق محروم اولویت وزارت بهداشت و درمان است
وزیر بهداشت:
وزیر بهداشت گفت: در دولت سیزدهم بیشتر برنامه‌ها و طرح‌های حوزه بهداشت برای محرومیت‌زدایی و برقراری عدالت در مناطق محروم است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار