انتظار حمایت جدی‌تر دولت در حوزه حجاب و خانواده را داریم
قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی:
قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی گفت: انتظار می‌رود همانند حوزه‌های فرهنگی و آموزشی در حوزه فرهنگی و تبلیغی نیز حمایت ویژه‌ای صورت گیرد و این توقع منطقی است و لذا انتظار حمایت جدی‌تر دولت در حوزه حجاب و خانواده را داریم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار