دعوت طالبان از بازرسان استرالیایی برای بررسی جنایات جنگی در افغانستان
سخنگوی دولت موقت طالبان از بازرسان استرالیایی خواسته که برای بررسی «صادقانه» اتهامات جنایات جنگی سربازان این کشور به افغانستان سفر کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار