برخورد با ۵۰۰ مورد تقلب و تخلف در امتحانات نهایی خرداد
رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش به تشریح آخرین وضعیت امتحانات نهایی پرداخت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار