پناهیان: ملی‌گراترین افراد در تاریخ ۱۰۰ سالۀ اخیر ایران، امام و رهبری هستند + فیلم
در برنامۀ جهان‌آرا؛
شب گذشته استاد حوزه در برنامه جهان آرا با عنوان اینکه ملی گرا ترین افراد در تاریخ ایران امام و رهبری هستند گفت: هنوز بسیاری فکر می‌کنند اسلامی شدن جامعه یعنی صرفاً احیای شعائر دینی، در حالیکه منافع ملی را تأمین کردن هم جزء اسلامی شدن است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار