کتاب «یکاترینا» نقد و برسی می‌شود
توسط مرکز فرهنگی شهر کتاب؛
نشست نقد و بررسی کتاب «یکاترینا» اثر ناتالیا کارنیوا با ترجمه فرزانه شفیعی یکشنبه ۲۱ خردادماه توسط مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار