اولین محصول الگوریتم پردازش کوانتومی در دانشگاه نیروی دریایی ارتش رونمایی شد
نخستین محصول الگوریتم پردازش کوانتومی در دانشگاه علوم و فنون دریایی امام خمینی (ره) نیروی دریایی ارتش رونمایی شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار