تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه اصفهان و شرکت صنایع هواپیماسازی ایران امضا شد
تفاهم‌نامه همکاری علمی، پژوهشی، آموزشی، ترویجی و توسعه‌ای فی مابین دانشگاه اصفهان و شرکت هسا به امضا رسید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار