نحوه برگزاری ترم تابستانی در دانشگاه صنعتی اصفهان اعلام شد
در اطلاعیه‌ای؛
معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان در اطلاعیه‌ای نحوه ثبت نام در ترم تابستانی این دانشگاه را اعلام کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار