وزیر کشور: برای تمام کسانی که کارت ملی نداشتند کارت صادر شده
احمد وحیدی گفت: کارت ملی حدود ۶ میلیون نفر در ابتدای دولت سیزدهم باقی مانده بود که برای همه آن‌ها کارت صادر شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار