«سوران» اولین اثر از ۳ گانه‌ جغرافیای مظلوم / حوزه‌هنری به پلتفرم اختصاصی نیاز دارد
مدیر مرکز سریال سوره مطرح کرد؛
پناهلو: سریال «سوران» محصول مرکز سریال سوره، اولین اثر از ۳ گانه‌ جغرافیای مظلوم کشورمان است و دو اثر بعدی از کتاب‌های «ماتی‌خان» و «قرارگاه سری نصرت» ساخته خواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار