مجمع تشخیص «شفافیت آرا» را در آیین نامه خود لحاظ نماید / در زمان‌بندی اجرایی شفافیت دولت تسهیل شود
طی بیانیه‌ای خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد
بسیج مدرسه معصومیه قم طی بیانیه‌ای خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف طرح شفافیت قوای سه گانه مواردی را مطرح کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار