امکان بیمه انفرادی مادران باردار و شیرده فراهم شد
رئیس هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت:
رئیس هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران گفت: امکان بیمه شدن انفرادی برای مادران باردار و شیرده که فاقد بیمه هستند، فراهم شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار