رکود در فعالیت‌های دانشجویی دانشگاه‌های خراسان شمالی / اینجا هنوز کرونا هست!
گزارش |
وقفه‌ای که کرونا بر فعالیت‌های دانشجویی گذاشت، در برخی از نقاط کشور به پایان نرسید و این وقفه همچنان ادامه دارد مانند تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های خراسان شمالی که پس از اتمام کرونا، هنوز قامت خمیده دارند و جنبش و جوش دانشجویی به آنان بازنگشته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار