برگزاری کرسی آزاداندیشی با حضور نماینده مردم قزوین در دانشگاه علوم پزشکی
کرسی آزاد اندیشی «آیا سرانجام افزایش ظرفیت پزشکی به نفع مردم خواهد بود؟» با حضور فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در سالن جلسات دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار