انتشار بیش از ۱۰ هزار عنوان کتاب در اردیبهشت ۱۴۰۲ / پیشتازی آثار تالیفی
۱۰هزار و ۱۷۶عنوان کتاب از سوی هزار و ۴۰۵ ناشر در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ راهی بازار نشر شده است. از مجموع آثار منتشر شده در این ماه ۷هزار و ۲۲۳ عنوان کتاب تالیف بوده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار