دست‌کم ۱۰۰ حق هسته‌ای ملت ایران در چارچوب برجام از بین رفته است
یادداشت دانشجویی |
دستگاه دیپلماسی هسته‌ای کشورمان در این مدت، حداقل طی ۱۲ سال با راهبری دیپلمات‌هایی در جریان بود که با ادعای مذاکره در چارچوب امکانات نه آرزوها، با اعتماد و باور به ظواهر، از حقوق قانونی کشورمان در عرصه بین‌الملل صرف‌نظر کردند. مروری بر برجام این واقعیت را نشان می‌دهد که دست‌کم ۱۰۰ حق هسته‌ای ملت ایران در چارچوب برجام از بین رفته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار