شورای نگهبان؛ پیشگام شفافیت
یادداشت/
شورای نگهبان سال‌ها است که به صورت مستمر، صورت مشروح مذاکرات جلسات خود را منتشر می‌کند. در واقع این نهاد از نخستین مراجعی است که پیش از الزامات قانونی حاضر، با عنایت به موازین اسلامی و اجرای بند ۲ اصل ۳ قانون اساسی، در راستای شفافیت گام برمی‌دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار