تامین اعتبار ۱۵ میلیارد تومانی وام اربعین دانشجویان علوم پزشکی
رئیس صندوق رفاه وزارت بهداشت:
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از تامین اعتبار ۱۵ میلیارد تومان ویژه وام اربعین خبر داد و گفت: ۵ میلیون تومان وام در شرایط غیر اربعین و ۴ میلیون تومان در شرایط اربعین تخصیص می‌یابد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار