تصویب برنامه جامع افزایش مصرف لبنیات
برنامه جامع افزایش مصرف لبنیات آحاد جامعه در نشست هم اندیشی کمیته فنی «ارتقای فرهنگ و سواد غذا و تغذیه» تصویب شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار