دستور وزیر جهاد کشاورزی برای تامین مسکن کارکنان وزارتخانه
وزیر جهاد کشاورزی تامین رفاه و مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی را وظیفه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی این وزارتخانه دانست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار