ایستگاه‌های پایش آلودگی هوا یک شرکت دانش بنیان در زنجیره تأمین لیست استاندارد قرار گرفت
گره‌گشایی از مشکلات پیش روی یک محصول تولید داخل؛
دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور در راستای حمایت از تولید داخلی توانست با پیگیری‌های مکرر یک گام مهم و اساسی برای شرکت دانش‌بنیان فناوری‌های پایش آلودگی‌هوا و آب و سامانه‌های انرژی بردارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار