جوزفین چاپلین، دختر چارلی چاپلین درگذشت
جوزفین چاپلین بازیگر و دختر چارلی چاپلین در ۷۴ سالگی از دنیا رفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار