انتظار مردم از دستگاه های امنیتی کور کردن روزنه‌های نفوذ است
تشکل‌های دانشجویی مشهدی
بسیج دانشجویی دانشگاه‌های فردوسی و آزاد مشهد و جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مشهد در بیانیه‌های جداگانه‌ای حادثه تروریستی در حرم حضرت احمدبن‌موسی (ع) شیراز را محکوم کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار