تاریخی: باید سال تحصیلی متفاوتی را برای دانش آموزان رقم بزنیم
دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان، با عنوان این مطلب که باید سال تحصیلی متفاوتی را در کنار یکدیگر داشته باشیم، گفت: اتفاقات ویژه و متفاوتی را امسال با کمک یکدیگر رقم خواهیم زد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار