دوره‌های «اردو بازی» پیوندی میان فرهنگسرا‌ها و مساجد محلات تهران
روایتی از یک حرکت فرهنگی-تربیتی؛
دوره‌های یک روزه "اردوبازی" با هدف نشاط آفرینی میان دانش‌آموزان و پیوند هرچه بیشتر مساجد با فرهنگسرا‌های تهران در منطقه ۱۶ برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار