واکنش وزارت علوم به حواشی جلسه دفاع یک دانشجو در دانشگاه تهران
سخنگوی وزارت علوم با تاکید بر اینکه جلسه دفاع دانشجوی دانشگاه تهران غیرقانونی بوده است، گفت: با دانشجو و استاد راهنمای متخلف دانشگاه تهران برخورد خواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار