بازدید تشکل های دانشگاهی استان لرستان از پارک علم و فناوری
دانشجویان تشکل های دانشجویی دانشگاه های استان از واحد‌های فناور و دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری لرستان بازدید کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار