دیدار فرماندهان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان
سرلشکر ستاد مطر بن سالم البلوشی فرمانده نیروی زمینی ارتش سلطنت عمان با امیر سرتیپ حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار