بزرگترین خیانت تاریخ به عشایر از سوی انگلیسی‌ها صورت گرفت
سردار سلیمانی در جمع سران عشایر کشور:
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: بزرگترین خیانت به عشایر کشور از سوی روباه پیر و استعمار انگلیس انجام شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار