شناسایی و دستگیری یک باند حرفه‌ای شبکه رشاء و ارتشاء در کرمان
عبدالهی خبر داد؛
رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، از دستگیری یک باند شبکه رشاء و ارتشاء در یکی از شهرهای کرمان خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار