مجمع تشخیص طرح شفافیت را عقیم کرد + فیلم
جوکار در گفتگو با دانشجو:
رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور گفت: هیات عالی نظارت به مواد دیگری ورود کرد که محل هیچ اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس نبود و شفافیت فقط محدود به مجلس شد. طرح شفافیت در مجمع تشخیص ناکارآمد شد و آن را از بین برده و عقیم کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار