مجلس با تجمیع کارت‌های خدماتی در کارت ملی هوشمند مخالف کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با حذف شناسنامه و تجمیع کارکرد کارت‌های گوناگون در خدمات عمومی دولت بر روی کارت هوشمند ملی مخالفت کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار