واحد‌های نمونه صنعتی و معدنی کرمان معرفی می‌شوند
دبیر کل خانه صمت استان کرمان:
سیدی گفت: بیست و هفتمین همایش روز صنعت و معدن و هفته صنایع کوچک استان کرمان، پنجشنبه هفته جاری برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار