برخورد قاطعانه با سهل انگاری در صیانت از اراضی ملی استان اردبیل
رئیس کل دادگستری اردبیل خبر داد
رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: در ساخت و سازها و مستحدثات غیرقانونی، هیچگونه چشم‌پوشی قابل قبول نیست و هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز باید سریع قلع و قمع شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار